ФИДИК договорни условия

ФИДИК договорни условия

Участието на Jivko Dimitrov Law Offices в международни проекти затвърди познанията ни в Общите и Специални условия на Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils /ФИДИК/. Експертизата ни постепенно покри от „класическите” The Red Book, The Orange Book до тъй наречения „rainbow suite” The New Red Book, The Yellow Book, The Pink Book, The Silver Books и The Gold Book.
Юридическите ни услуги са по подготовка за участие на клиента по тръжните процедури по ФИДИК, синхронизиране на условията на ФИДИК с императивните български строителни норми, защита на правата на клиента взависимост от неговата договорна позиция- инженер, възложител или изпълнител.