Българско гражданство

Българско гражданство

Тази услуга на Jivko Dimitrov Law Offices беше поискана от чуждестранни клиенти желаещи да постигнат двоен ефект от инвестицията си в недвижими имоти. Предвид последните промени в Закона за българското гражданство, Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите намаляващи прага за размер на инвестицията и улесняващи процедурата Jivko Dimitrov Law Offices предлага консултации за придобиване разрешение за временно пребиваване и постоянно пребиваване в Република България, както и придобиване на българско гражданство.