Събиране на вземания

Събиране на вземания

Първоначалното проучване на длъжника е първата стъпка на адвокатите в Jivko Dimitrov Law Offices в процеса на събиране на взимания. Съгласувано с клиента изготвяме подход, който залага предимно на извънсъдебните спогодби.