Обществени поръчки

Обществени поръчки

В Jivko Dimitrov Law Offices имаме пълна яснота за процедурите по обществени поръчки. Знаем кога е необходима обществена поръчка за определена сделка, както и какви документи да подготвим. Представляваме клиента пред съответните държавни и общински органи и ако е необходимо подготвяме документи и обжалваме решенията на съответните органи пред съд.