Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

Екипът на Jivko Dimitrov Law Offices има значителен опит в областта на корпоративното и търговско право. Започваме с изграждане на стратегия за развитие на компанията на клиента. Това обхваща определяне на правна форма за регистрация на фирма, разпределение на дялове, изготвяне на учредителни документи, бъдещи прехвърляния и придобивания, апорти на машини и недвижимости, придобивания, корпоративно управление, холдингово дружество и не на последно място продажба на компанията или съвети по процедура по несъстоятелност.