Съдопроизводство

Съдопроизводство

Разбирането за съдопроизводство в Jivko Dimitrov Law Offices е по разширително. Търсим извънсъдебното споразумение. В ФИДИК споровете например преминаваме опитваме през доброволните форми – dispute resolution boards/DRB/, dispute adjudication boards/DAB/ и медиация. Ако не стигнем до резултат заедно с технически експерти подготвяме технически и правен анализ на цената и започваме арбитражна или съдебна процедура.
Адвокатите на Jivko Dimitrov Law Offices представляват нашите клиенти пред всички инстанции на българските съдилища, арбитражи, Комисия по защита на конкуренцията и АС на БТПП.